CELLARCUBE

CELLARCUBE er en arena for utforskning av kunst og samfunn, med et særlig fokus på den sosialt og politisk engasjerte kunsten. Det er et visningsrom for samtidskunst, et rom for relasjonelle og prosessuelle kunstprosjekter og en lokal møteplass.

www.CELLARCUBE.no