Historie

Følgende tekst om Søndre Borgen er skrevet av Solveig Øien Berg for BorgenPosten:

Søndre Borgen

Gårdsnummer 6 i Asker

Allerede i 1398 nevnes to bruk på Borgen, Nordre og Søndre Borgen. Søndre Borgen var tidligere kirkegods som i 1647 var tillagt lagmannsembetet i Christiania. Vi vet at Kari Hansdotter og Bernt Bartolomeus hadde gården på 1700-tallet. Kari delte gården mellom sine to sønner Jørgen og Bartolomeus i 1744. Bartolomeus fikk den delen som vi i dag kjenner som Oslo kommunes eiendom, gårdsnr 6/bruksnr 1. Da Bartolomeus Berntsøn døde i 1786, ble gården kjøpt av Ellef Hanssøn på Nordre Borgen (beliggenhet ved Hagaløkka skole). Hans sønn Nils Ellefsen overtok i 1801 og han var en kjent pantelåner. Fra ca 1870-1900 hadde Martin Paulsen fra Grinibråten i vestre Bærum og Annette Andersdatter fra Ånnerud-bruket. De solgte gården til Norges og Sveriges sendemann i Washington, Johan Anton Wollf Grip.

Anna Bjørset

Det har vært en mengde kjente eiere på Søndre Borgen. Den mest markante skikkelsen i Søndre Borgens historie kan nok ha vært en kvinne. Anna Bjørset, født Bentzen i Østfold i 1862. Etter at hun tok eksamen med utmerkelse ved Hartvig Nissens lærerskole, fikk hun et statsstipendiat og studerte pedagogikk i USA, Frankrike og Holland. Interessen for kvinnesak ble vekket i denne perioden. Hun ble enke som 50åring under første verdenskrig (1914-1918). På dette tidspunkt fant hun det altså naturlig å starte en privatskole på landet, og kjøpte Søndre Borgen i 1914. Og ikke nok med det, hun tegnet selv bygget og fikk det satt opp, et topp moderne bygg med elektrisk strøm, telefon, sentralvarme og matheis fra det moderne kjøkkenet i kjelleren. Skolen hadde plass til 40 elever i internatet. Dømmedagsprofetiene blant forståsegpåerne var mange, hun hadde lånt en betydelig pengesum for å gjennomføre prosjektet. Dette stoppet ikke Anna Bjørset, hun lyktes med initiativet sitt. Etter få år var skolens elevtall fylt opp av jenter fra 16 18 år, og skolen nøt høy status. Anna gjenopptok full gårdsdrift med både dyr, frukt og bær. I tillegg til at hun underviste i engelsk, tysk, musikk, matlaging, lett kjolesøm og husflid. En fransk dame var også tilknyttet pensjonatet. I tillegg ble det vist stor kreativitet i fritiden med både turliv, revyer og teater, tryllekunster, kanefart og en masse andre aktiviteter. Anna Bjørset trakk seg tilbake etter 13 hektiske år i 1927. Vi vet ikke om Anna Bjørset solgte gården, men vi vet at en herr Ødegård drev gården en periode. I 1932 ble pikeskolen erstattet av et barnehjem. Barnehjemmet opphørte i 1936 bokstavelig talt med et brak da låvebygningen raste sammen av snøtyngden en tåket februarnatt. Anna Bjørset kom tilbake til Søndre Borgen og det er bekreftet at hun solgte eiendommen i 1938 til Oslo Kommune som åpnet psykiatrisk sykehjem på stedet. På 1970tallet ble Oslo kommunes behov endret, og etter en del debatt ble dagens sykehjem – som Asker kommune nå eier – bygget, tett opp til de ærverdige gamle bygningene. Men de gamle skolebygningene til Anna Bjørset gjør fortsatt sin nyttige tjeneste, det var barnehage der i mange år og i de senere årene har Oslo kommune leid ut husene. Vi ble for noen år siden kjent med kunstnerfellesskapet Englagårds Galleri-E. Fra høsten 2013 leier samvirkeforetaket Kulturhagen SA bygningene på gamle Søndre Borgen gård.

Det er fortsatt mye liv i alle rom!