Venneforening

KulturHagens Venner ble stiftet 03.01.14. 

KulturHagens Venner har som formål å bidra til at KulturHagen, Søndre Borgen 18 i Asker, kan utvikles som arena for kunst- og kulturaktiviteter i nærmiljøet. Foreningen skal i samarbeid med KulturHagen SA arbeide for planlegging, markedsføring og gjennomføring av arrangementer som kursvirksomhet, konserter, foredrag, åpne dager og andre aktiviteter som kan bidra til at KulturHagen utvikles som et kreativt senter for kultur, helse og økt livskvalitet. I arbeidet skal det legges til rette for at KulturHagen blir et sted der alle i lokalmiljøet, uansett kulturell bakgrunn og alder, kan finne et tilbud og en møteplass.

Foreningen skal arbeide for aktivt samarbeid med alle institusjoner og foreninger i lokalmiljøet og ellers i kommunen som driver en aktivitet med samme formål.

KulturHagens venner skal drives på ikke-kommersiell basis slik at eventuelle årsoverskudd skal overføres til en driftskonto for oppgradering og vedlikehold av de områdene av søndre Borgen 18 som brukes til utadrettet virksomhet, og til markedsføring og andre utgifter knyttet til arrangementene.

Invitasjon KulturHagens Venner