Ta Styring v/Siri Hjartholm

 
Microsoft Word - Min presentasjon.docx

v/Siri Hjartholm
KulturHagen SA, Søndre Borgen 20, 1388 Borgen
Mobil: 917 08 851
Mail: siri@tastyring.no
Hjemmeside: www.tastyring.no

Microsoft Word - Min presentasjon.docx

Utdannet Meta-Coach på CoachAkademiet hos CoachTeam AS
Og sertifisert gjennom Den Norske Coach Foreningen.

Privatmarkedet
Vi har vel alle gått med tanker om å gjøre en endring i livet, men motet og viljen har sviktet og vi tenker at det er trygt å la ting være som det alltid har vært, selv om det ikke gjør livet til en fest.

Mitt fokus er mennesker som har et mål om å gjøre en endring i livet, slik at du kan gå videre.
Det kan være alt fra å endre et livs- og/eller tankemønster,
gjøre noe med en jobb- eller familiesituasjon
til å gjennomføre ditt livsprosjekt.

Det handler om å se framover,
sette deg noen mål,
endre noen handlingsrammer og overbevisninger,
fjerne noen hindringer
og finne det riktige fokuset som passer for deg.

Hele mitt liv har jeg vært opptatt av å se mennesket bak masken,
Lyttet til hva de har å si,
og tatt på alvor det de opplever er det riktige for dem.

Bedriftsmarkedet
Hvilken leder har ikke følt på frustrasjonen av å ikke strekke til. Og hvor flott hadde det ikke vært å ha noen utenfor organisasjone, som var helt nøytrale og som hadde tid til å høre på deg og hjelpe deg til å sette fokus på hvordan du skal løse situasjonen.

I bedriftsmarkedet jobber jeg med menneskene i organisasjonen gjennom ledere og team.

Her har jeg fokus på:
Tydelig lederskap
Klare kommunikasjonslinjer
Interne ressurser og effektive team

Jeg har en lang og bred yrkeserfaring fra privat og offentlig sektor, i forskjellige posisjoner.
Det er denne erfaringen, i tillegg til min livserfaring, og oppriktige interesse for at menneskene i organisasjonen skal trives og ha en god livskvalitet, som har ført til at jeg har startet opp med organisasjonsutvikling

Jeg vet at bedrifter med god ledelse, hvor menneskene i organisasjonen føler seg sett,  respektert og inkludert, gir en trygghetsfølelse og bidrar til god helse og økt produktivitet.

Tilbyr:
Personlig Coaching
Leder Coaching
Team Coaching
Fasilitering av prosesser

Kurs: Fra Tanke til Handling.
Hvordan ser livet mitt ut i dag? Hva vil skje når jeg tar tak i min livssituasjon? Hva styrer mine avgørelser? Hvordan kommuniserer jeg med meg selv og hvordan er mitt handlingsmønster? Hvordan kan jeg sette meg konkrete mål og hva skal til for at planene skal bli en realitet?.

Foredrag:
1.    Ta tak i drømmen din.
Vi har alle en drøm i livet. Hva er drømmen min?
Hvilket fokus skal jeg ha for å gjøre drømmen til en realitet.

2.    Hvem vinner?:
Når vi skal ta en avgjørelse har vi som oftest to måter å snakke til oss selv på.
Den ene er «engelen» som løfter oss opp og gir oss mot.
Den andre er «Jante» som trykker oss ned og tar fra oss selvtilliten og gjennomføringsevnen.
Hvem ønsker vi skal vinne og hvilken god intensjon har disse to «stemmene»?