Om Kulturhagen

I vedtektene for foretaket KulturHagen SA er formålet med foretaket formulert slik:

Foretaket skal drive stedet Søndre Borgen 18 under navnet KulturHagen gjennom drift og utleie av denne adressens lokaler og uteareal, og ved aktivt arbeid for at stedet utvikles som et kreativt senter for kultur, helse og økt livskvalitet. Dette skal gjøres gjennom å legge til rette for at foretaket og leietakere, samt enkeltpersoner og grupper i lokalmiljøet, kan benytte KulturHagen til ulike arrangementer. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å legge til rette for et godt og kreativt arbeidsmiljø som kan stimulere til utvikling av medlemmenes egne foretak.

Gjennom samarbeid med foreningen KulturHagens Venner, Borgen Nærmiljøsentral og KulturHagens leietakere er KulturHagen SA aktiv deltager i de fleste åpne arrangementene i KulturHagen. Blant de mange vellykkede arrangementene etter etableringen høsten 2013 er deltagelsen i Asker Kulturfestival blitt en tradisjon.  Det arrangeres åpne dager, kunstutstillinger, og flerkulturelle møtetreff.