Oss finner du på KulturHagen

Kulturhagen er arbeidsstedet til en rekke kunstnere, kulturarbeidere og terapeuter

Musikere

Rolf-Olav Ringkjøb

James Merry

Kunstnere

Ingeborg Breder, Billedkunstner

Sara Warholm Munthe (Svermer Verksted)

Ida Oppen, Fotograf

Anne Lise Zwaig (CELLARCUBE)

Johanna Zwaig (CELLARCUBE)

Helse/terapi/velvære

Kristin Frøhoel, Coach, samtalepartner. Sertifisert organiasjonskonstellatør og familiekonstellatør

Ta Styring v/Siri Hjartholm

Ellen Bye

Marit T. Hardeberg Svensen

Kontaktliste KulturHagen

Ingeborg Breder  95 78 61 99 ibATibreder.com
 Johanna Zwaig
James Merry  91 88 56 83  postATJamesMerry.no
Ellen Bye  93 63 64 96  ellenbye1AThotmail.com
Christin Frøhoel  90 85 32 22  christin.frohoelATlive.com
Anne-Lise Zwaig
Rachel Engsbråten  97 72 51 55  infallATstart.no
Dahliani Drejza  98 89 45 89 dahliani7ATgmail.com
Siri Hjartholm  91 70 88 51 siriATtastyring.no
Sara C. W. Munthe
 90 67 48 67 Kontakt