CELLARCUBE

CELLARCUBE er en arena for utforskning av kunst og samfunn, med et særlig fokus på den sosialt og politisk engasjerte kunsten. Det er et visningsrom for samtidskunst, et rom for relasjonelle og prosessuelle kunstprosjekter og en lokal møteplass.

www.CELLARCUBE.no
PROGRAM
DAGEN ETTER

Dagen etter den internasjonale kvinnedagen, inviterer vi til sammenkomst i CELLARCUBE. Ta med deg din kampsang, din tale eller din stillhet.

Vi byr på forfriskninger, frukt og et åpent rom.

Lørdag 9. mars 2019 kl. 19:00 – 22:00.

Velkommen!