CELLARCUBE

CELLARCUBE er en arena for utforskning av kunst og samfunn, med et særlig fokus på den sosialt og politisk engasjerte kunsten. Det er et visningsrom for samtidskunst, et rom for relasjonelle og prosessuelle kunstprosjekter og en lokal møteplass.

www.CELLARCUBE.no
PROGRAM
VI ÄR MÅNGA, VI ÄR HÄLFTEN

I solidaritet med kvinnekamp i alle land, i respekt for alle som har kjempet før oss og alle som kjemper nå, med en bevissthet om alle kamper som gjenstår, inviterer vi til sammenkomst i CELLARCUBE.

Vi byr på forfriskninger og frukt, kunst i krokene og et rom for grenseløse tanker.

Velkommen!

8. mars 2018 kl. 19:00 – 22:00.